««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Komunikat

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Nowe harmonogramy

wywozu odpadów komunalnych

2024-2025

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

20240423

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja 18 03 2024


 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

2023-2024

 

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PFR

 

Spółka Komunalna „Błysk” uzyskała

subwencję finansową

w ramach programu rządowego

„Tarcza Finansowa 1.0

Polskiego Funduszu Rozwoju

dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

udzieloną przez PFR SA.

 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Projekt

 ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

TARYFA NA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY PRUSZCZU W LATACH 2021-2024

Decyzja Dyrektora Wód Polskich

Taryfa na zbiorowe zaopatrzene w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków na terenie gminy Pruszcz

 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»