Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Małociechowo

Tel. 668 474 818

Godziny i dni otwarcia:

Środy: 11:00 – 18:00

Pierwsza sobota każdego miesiąca: 9:00 – 14:00

 REGULAMIN I CENNIK GPSZOK

ULOTKA GPSZOK