Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom
najserdeczniejsze i szczere życzenia:
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
oraz w każdym dniu Nowego Roku
wiele uśmiechu i radości!

---------- 

Spółka Komunalna „Błysk” informuje, że w dniach 21.12.2013 r.,

24.12.2013 r. oraz 31.12.2013 r. biuro Spółki będzie

czynne w godzinach 7.00 – 13.00,

a w dniu 27.12.2013 r. biuro będzie nieczynne.

----------

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami) informuje się mieszkańców, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się:

  • Pruszcz – 16.11.2013 r. (sobota),
  • Serock (oprócz ulic: Leśnej, Sosnowej, Szukaj, Polnej, Mostowej, Długiej, Kolejowej) – 18.11.2013 r. (poniedziałek),

Odbiór odpadów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do biura Spółki – tel. 52 562 70 99:

  • Serock – ul. Leśna, Sosnowa, Szukaj, Polna, Mostowa, Długa i Kolejowa (możliwe również zgłoszenie u sołtysa – tel. 694 294 585) – 18.11.2013 r. (poniedziałek)
  • Nieciszewo, Brzeźno, Łowin, Łowinek, Łaszewo i Gołuszyce – 19.11.2013 r. (wtorek),
  • Bagniewo, Bagniewko, Małociechowo, Parlin, Luszkowo, Luszkówko, Wałdowo i Zbrachlin – 20.11.2013 r. (środa),
  • Topolno, Trępel, Grabówko, Grabowo, Rudki, Konstantowo i Cieleszyn – 21.11.2013 r. (czwartek),
  • Mirowice, Zawada i Niewieścin – 22.11.2013 r. (piątek).

Odpady powinny być wystawione przed posesją do godz. 9.00.


----------

W związku z wyłączeniem energii elektrycznej w dniu 20.09.2013 r. w godzinach 8.00 - 9.45 i 14.00 - 17.00 w stacji i przepompowni Topolno wystąpią utrudnienia w dostawie wody w następujących miejscowościach: Topolno, Cieleszyn, Rudki, Konstantowo, Zbrachlin, Luszkowo, Luszkówko, Grabowo, Małociechowo, Niewieścin, Zawada.

----------

AWARIA WODOCIĄGU 13.09.2013 r.

Brak wody w Małociechowie, Luszkowie, Luszkówku, Zbrachlinie,

Niewieścinie, Cieleszynie, Topolnie, Konstantowie, Rudkach, Grabowie

i Grabówku do godziny 14.00.

----------

Spółka Komunalna "BŁYSK" prosi o wystawianie tylko pełnych worków

z odpadami segregowanymi, pół worka i mniej nie będą odbierane.

----------

Spółka Komunalna „Błysk” informuje, iż w sierpniu 2013 r. odbędzie się wywóz wyłącznie pełnego pojemnika z popiołem na indywidualne zgłoszenie przez mieszkańca gminy.

----------

Zasady segregacji śmieci

Najnowsza ulotka

----------

Z dniem 1 lipca 2013 r. w Małociechowie rozpoczyna funkcjonowanie

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.