Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Oświadczenie o braku powiązań.

----------

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pt."Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

----------

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (podstawa prawna ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach - Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze zm.) informuje się mieszkańców Gminy Pruszcz, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 
kompletnego (niekompletnego nie odbierzemy) odbędzie się:

  •  Pruszcz – 09 września 2015 r. (środa),

  •  Serock (oprócz ulic: Leśnej, Sosnowej, Szukaj, Polnej, Mostowej, Długiej, Kolejowej) – 10 września 2015 r. (czwartek),

Odbiór odpadów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym do biura Spółki – 
tel. 52 562 70 99:

  •  Serock – ul. Leśna, Sosnowa, Szukaj, Polna, Mostowa, Długa i Kolejowa – 
     10 września 2015 r. (czwartek),

  •  Nieciszewo, Brzeźno, Łowin, Łowinek, Łaszewo, Gołuszyce, Niewieścin, Bagniewo, Bagniewko, Małociechowo, Parlin, Luszkowo, Luszkówko, Wałdowo, Zbrachlin, Topolno, Trępel, Grabówko, Grabowo, Rudki, Konstantowo, Cieleszyn, Mirowice i Zawada – 
    11 września 2015 r. (piątek).

Odpady, w wyznaczonym terminie, powinny być wystawione przed posesją do godz. 7:30.

----------

W związku z brakiem prądu w dniu 21.01.2015 r. w godz. 8.00-13.00 brak wody w miejscowościach: Topolno, Niewieścin, Zbrachlin, Luszkowo, Luszkówko, Małociechowo, Grabowo, Cieleszyn, Rudki, Trępel.

----------