Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Małociechowo

Tel. 668 474 818

Godziny otwarcia:

Środa: 8.00 – 14.30

Sobota: 8.00 – 13.00

 REGULAMIN I CENNIK GPSZOK