««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja o wyborze oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Informacja

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

DRODZY KLIENCI !!!!

            Spółka Komunalna „Błysk” sp. z o.o.

w związku z utrzymującym się stanem epidemii informuje,

że biuro Spółki oraz KASA od dnia 9.12.2020 do odwołania

będą zamknięte dla interesantów.

Sprawy związane z podaniem stanu wodomierza, zgłoszenie awarii, zgłoszenie wykonania usługi,

wszelkie informacje i zapytania dotyczące warunków technicznych, umów

można załatwić telefonicznie bądź mailowo.

( tel.52 562 70 99, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Odpowiedzi na pytania do przetargu 07.12.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 540532278-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 540532462-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Odpowiedzi na pytania do przetargu 03.12.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Odpowiedzi na pytania do przetargu 26.11.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Załącznik nr.1 SIWZ

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: projekt RPKP.04.03.00-04-0003/18

Załacznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Ogłoszenie nr 540218199-N-2020 z dnia 04-11-2020 r.
Pruszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605820-N-2020
Data: 04/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Spółka Komunalna BŁYSK Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 09292464600000, ul. Wyzwolenia   1, 86-120  Pruszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48525627099, 0525624323, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks +48525627099.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.blysk.internetdsl.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: 2020-07-31
W ogłoszeniu powinno być: 2021-07-31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/570ad46f-4017-44f5-a426-3c32ecb927b8

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja o przetargu.

Dotyczy projektu RPKP.04.03.00-04-0003/18  "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

Załączniki

Dokumentacja techniczna cz. 1

Dokumentacja techniczna cz. 2

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kurenda 31.08.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

informacja 16.06.2020 

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

28052020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

INFORMACJA

dot. przesunięcia terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz o funkcjonowaniu GPSZOK w Małociechowie.

         Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną występowaniem koronawirusa, zaplanowana w dniach 13-14.05.2020 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostaje przesunięta na okres letnio-jesienny.

O nowym terminie zbiórki będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie informujemy o możliwości bezpłatnego przekazania we własnym zakresie w/w odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Małociechowie, który czynny będzie od 6 maja 2020 r. w każdą środę w godz. 8.00 – 14.00.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja 14.04.2020

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI PRUSZCZ

ULICA GŁÓWNA, KRÓTK, KOŚCIELNA, SPORTOWA, ZAMKNIETA, SZKOLNA,

KORCZAKA, CICHA, SPOKOJNA, ZAKĄTEK, PL. PONIATOWSKIEGO

KOMUNIKAT SPÓŁKI KOMUNALNEJ „BŁYSK” - SPIS WODOMIERZY

Spółka Komunalna „BŁYSK” w Pruszczu informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVD19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

W trosce o zdrowie mieszkańców Spółka Komunalna „BŁYSK” zwraca się z prośbą o podawanie stanów wodomierzy

W DNIACH OD 30.03.2020 (PONIEDZIAŁEK) DO 31.03.2020 (WTOREK) OD GODZ. 8.00 - 15.00 za pośrednictwem:

  • drogi elektronicznej, skrzynka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 784 496 349 lub wysłać sms na podany numer

Pozostałym odbiorcom Spółka Komunalna „BŁYSK” wystawi fakturę na podstawie średniej z ostatnich dwóch okresów rozliczeniowych, a wyrównanie nastąpi w kolejnym okresie obrachunkowym. Wpłaty należy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówkach bankowych lub na poczcie.

Dane do wpłat za dostarczanie wody i odbieranie ścieków:

Spółka Komunalna „BŁYSK”, nr rachunku bankowego: 62 8170 0008 0008 4912 2000 0010

Spółka Komunalna „BŁYSK” ponadto informuje, że jest zachowana ciągłość usług dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej i odbierania ścieków do kanalizacji sanitarnej.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Informacja dotycząca projektu:

"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pruszcz".

Informacja o wyborze oferty              Protokół wyboru wykonawcy

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Spółka Komunalna „Błysk” sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii informuje, iż do dnia 07.04.2020 Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Małociechowie będzie nieczynny.

Załacznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!

Drodzy Klienci!!!

Spółka Komunalna „ BŁYSK” Sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informuje,

iż z dniem 18.03.2020 roku biuro Spółki zostanie zamknięte do odwołania.

Sprawy związane z podaniem stanu wodomierza, zgłoszenie awarii, zgłoszenie wykonania usługi, wszelkie informacje

i zapytania dotyczące uzgodnień, warunków technicznych, umów można załatwić telefonicznie bądź mailowo.

(Tel. 52 562 70 99)

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

UWAGA!

Spółka Komunalna Błysk sp. z o.o. w związku z wprowadzeniem stanu

zagrożenia epidemicznego zwraca się z prośbą

o ograniczenie ewentualnych wizyt w naszej spółce. Większość spraw tj.

podanie stanu wodomierza, zgłoszenie awarii,

zgłoszenie wykonania usługi, wszelkie informacje i zapytania dotyczące uzgodnień,

warunków technicznych, umów możemy

załatwić telefonicznie lub mailowo.

Praca KASY zostaje ograniczona do minimum - prosimy wszystkich klientów

o dokonywanie płatności przelewem.

    PREZES

mgr Marek Stec

Załącznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 €,

którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

- oczyszczalnia scieków

- stacja uzdatniania wody

Załączniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Unieważnienie postępowania ofertowego.

Dotyczy:

Zapytania ofertowego z dnia 18.02.2020r. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania pn.:

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

- oczyszczalnia scieków

- stacja uzdatniania wody

Załacznik

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pruszcz"

- oczyszczalnia scieków

- stacja uzdatniania wody

Załączniki

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Rozeznanie rynku.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««♦»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»